Styrelsen

GUNDA AHLSTRÖM, ordförande

Finlandssvensk, född 1946 och uppvuxen i Gamlakarleby i Österbotten, avlade studentexamen där. Har anknytning till Vasa (ca 12 mil söderut). Efter att ha bott och jobbat i Helsingfors en tid gick flytten 1971 till Stockholm. Anställdes samma år på Svenska Handelsbanken och tjänstgjorde där på olika utlandsavdelningar till pensioneringen 2013. Håller kontakt med det gamla hemlandet genom att besöka Österbotten, främst Vasa, några gånger om året. Invald i styrelsen för Svensk-Finlands Vänner 2007. Även ledamot i styrelsen för Handelsbankens FadderbarnsFond samt Samfundet Sverige-Finland.

Intresserad av språk, resor, kultur bland mycket annat.

Tf skattmästare

DANNE NORDLING, vice ordförande

Född 1944 i Borgå. Kom till Sverige 1945. Nationalekonom som varit anställd i Sveriges Industriförbund, Svenska Arbetsgivareföreningen, Näringslivets ekononomifakta, Skattebetalarnas förening och Skattepolitiska informationsbyrån. Bloggare med samhällsfilosofisk inriktning.

Webbadministratör

LARS CARNESTEDT, ledamot fondförvaltningsgruppen

Lars är född 1959 i Stockholm. Han är också bosatt i Stockholm. Lars är utbildad civilekonom har varit verksam inom olika ekonomibefattningar på PostNord. Hans stora intressen är historia, klassisk musik, tennis och bridge. 

GUN BRÅKENHIELM, sekreterare

Tidigare aktiv i Medborgarskolan, f 1949