Kontakt

Skriv, ring eller skicka e-post

Föreningen Svensk-Finlands Vänner

c/o Gunda Ahlström

Adress: Yrkesvägen 17 NB

122 31 Enskede

Epost: gunda.ahlstrom@gmail.com

Bankgiro 384 – 2366

Ordförande

Gunda Ahlström

Sekreterare

Gun Bråkenhielm

Snårstigen 3

181 31 Lidingö

Tel: 08-765 00 22 (hem)

070-751 09 62 (mobil)

e-post: gunbrak@gmail.com

Webbadministratör samt vice ordf

Danne Nordling Tel: 070-7174476 e-post: dannenordling@gmail.com

Lämna gärna synpunkter till webbadministratören!