Aktuellt

Jubileumsmingel affisch.pdf

Måndagen den 7/10 2019 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Lasse Zilliacus

berättar om

Armas Järnefelt, är han glömd?


Armas Järnefelt var Jean Sibelius svåger och skulle själv bli komponist.

Och det blev han. Men han är framför allt känd som mästerdirigent,

han var framför allt Kungliga Operans starke man i ett kvartssekel och

reste av och an till orkestrarna i Helsingfors under kriget. Han var en

begåvad akvarellist, hängiven fiskare och svampplockare. Född i Viborg,

on till en fanatisk fennoman, dog han ändå som svensk medborgare med

ansenliga meriter. Nu skulle han ha fyllt 150 år – är han i Sverige glömd

bara 60 år efter sin död?


Lasse Zilliacus är född i Stockholm 1941. Familjen flyttade 1950 tillbaka

till Helsingfors där han bedrev pianiststudier och tog kapellmästarexamen

från Sibeliusakademin 1966.


KALLELSE

Härmed kallas alla medlemmar till ordinarie föreningsstämma

Tisdagen den 14 maj 2019 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Vill du sitta med i styrelsen alternativt föreslå någon, kontakta i så fall valberedningen. Vi har 4-5 styrelsemöten per år.

Direkt efter föreningsstämman ca 18.30

Veronica Hertzberg, ordförande i

föreningen Språkbroar rf,

berättar om den nybildade föreningen


Föreningen har för avsikt att bygga upp en plattform där aktiva föräldrar och invånare i finska kommuner tillsammans och strukturerat arbetar för att stärka den svenska skolstigen. Rektorerna och föreståndarna bör få fokusera sitt arbete på sin skola och småbarnsfostran medan lokalsamhället kan ta ett större ansvar för utvecklandet av den svenska skolstigen på finska orter, särskilt på orter där den svenska skolstigen är extra utsatt. Det behövs ett samarbetsorgan som samlar alla krafter för det svenska i lokalsamhället och som kan fungera som nytänkande intresseorgan och vakthund för det svenska.


Torsdagen den 2/5 2019 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan


Wivan Nygård-Fagerudd samtalar med

Jan Huggare om vägval genom livet


Vägen för de finlandssvenskar som flyttat till Sverige kan se mycket olika ut. Jan besöker numera Finland någon gång per år, men Wivan håller daglig kontakt med fosterlandet genom sitt arbete för svenskan i Finland. Har situationen förändrats för finlandssvenskarna? Mår den finlandssvenska skolan och kulturen bra? Och kan man känna sig hemma i två länder samtidigt?

Wivan är uppväxt i skärgårdsbyn Replot i Korsholms kommun utanför Vasa och har studerat vid operaavdelningen vid Sibelius-Akademin. Sedan 1997 har hon vid sidan av sångarjobben varit verksam som programpresentatör och kulturredaktör på frilansbasis för YLE/FST och på senare år även med ett flertal egna dokumentärfilmprojekt. Sedan 2017 styrelseordförande för Svenska folkskolans vänner.

Jan är född och uppvuxen i Kronoby utanför Gamlakarleby och är professor/övertandläkare vid Karolinska Institutet i Stockholm. Sedan 2018 är han vice ordförande i kyrkofullmäktige i Finska församlingen och ingår i församlingens kyrkoråd för finlandssvenskarna. Jan har ett stort musikintresse och spelar violin.


Måndagen den 4/2 2019 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Olof Holm berättar om

prosten Carl Johan Holm

Olof Holm berättar om sin farfars farfar Carl Johan Holm, hans barndom och skolgång under knappa förhållanden, studier, disputation och växlingen till prästbanan. Vidare hans deltagande i det Finska Kriget 1808-09, flytten till Sverige och karriären som präst.

Han fick ett omväxlande liv, riksdagsman, kontraktsprost, två gånger gift i barnrika äktenskap, författare, folkbildare, och pedagog. Hans mest kända arbete var ”Anteckningar över fälttågen emot Ryssland Åren 1808 och 1809” utgivna 1836. Boken var en kritisk skildring av den svenska krigsledningen. Holm fick mycket kritik, men en av hans främste försvarare blev Runeberg. De båda förblev nära vänner och Holms bok blev en av källorna till Fänrik Ståls Sägner.

Olof Holm är professor i management och kommunikation. Han har bl.a. verkat vid Stockholms universitet, Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Polishögskolan och Försvarshögskolan.

Måndagen den 11/3 2019 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Merete Mazzarella berättar om

sin bok om Alma Söderhjelm -

kvinnlig pionjär, ”tvålänning” och en gång

Sveriges mest intervjuade kvinna"

Alma Söderhjelm levde under en dramatisk period i både Finlands och hela världens historia. Hon blev Nordens första kvinnliga docent år 1906 och Finlands första kvinnliga professor år 1927. Hon levde långa perioder i Stockholm och rörde sig i kretsar kring storheter som prins Wilhelm och Stockholms konstnärs- och skådespelarvärld.

Merete Mazzarella är författare, krönikör och professor emerita i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Hon har skrivit 27 böcker, senast "Alma. En roman" (2018) och "Den försiktiga resenären" (2019).

Ny webbplats

Föreningen har en ny modernare och säkrare webbplats sedan slutet av oktober 2018. Precis som tidigare hittar du information om föreningen samt aktuella händelser och agenda för tillställningar och evenemang. Nytt är att du även kan prenumerera på kalenderhhändelserna till andra digitala kalendrar (kommer senare).


Lördagen den 17/11 2018 kl 15 00

Vi firar Svenska dagen i samarbete med Finlandssvenskarnas Riksförbund (FRIS) i Gamla Stan, Stortorget 1. Det blir ett Topelius-tema med sång- och musikunderhållning. Anmälan till Gunda Ahlström. tel 070-838 18 57 (senast 9/11) inträde 120 kr inkl vin och kaffe. Mer information, se www.fris.nu eller kontakta ordföranden Gunda Ahlström.

Tidigare möten hösten -18

Måndagen den 29/10 2018 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Anders Ahlbäck berättar om sin maskulinitetsforskning

Historikern Anders Ahlbäck kommer främst att berätta om hur man diskuterade kring värnplikt, militärutbildning och medborgarfostran för unga män i Finland på 1910-1930-talet. Efter föredraget diskuterar han gärna med oss om vad som hände med föreställningarna kring manlighet i Finland efter andra världskriget och fram till vår egen tid, dock inget han forskat i.

Anders är biträdande lektor i historia (docent) vid historiska institutionen vid Stockholms Universitet. Han disputerade i historia år 2011 vid Åbo Akademi.