Presentation

Föreningen Svensk-Finlands Vänner

Föreningen Svensk-Finlands Vänner är en förening med uppgift att i Sverige verka för finlandssvenskarnas intressen och att öka kunskapen i Sverige om finlandssvenskarna. Föreningen grundades 1938.

Föreningen anordnar möten, samkväm och föredrag i syfte att sprida kännedom om finlandssvenska frågor.

Föreningen förvaltar ett antal fonder och donationer, vars avkastning går till välgörande ändamål i Svensk-Finland. De finlandssvenska skolorna har varit föremål för föreningens omsorg i nästan 60 år. Föreningen delar även, sedan 1993, ut ett kulturstipendium.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Såväl fysiska som juridiska personer är välkomna som medlemmar.