I FINLANDSSVENSKARNAS INTRESSE

Föreningens uppgift är att verka för finlandssvenska intressen och att i Sverige öka kunskapen om finlandssvensk kultur och historia. Föreningen bildades 1938 huvudsakligen av kvinnor från Åland och Österbotten. 

FÖRENINGEN

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Såväl fysiska som juridiska personer är välkomna som medlemmar. 

MÖTEN

Föreningen anordnar möten, samkväm och föredrag i syfte att sprida kännedom om finlandssvenska frågor. 

STIPENDIER

Föreningen delar sedan 1993 ut ett kultur­stipen­dium till personer och insti­tutioner med Svensk­finsk anknytning. 

DONATIONER

Föreningen förvaltar ett antal fonder och donationer, vars avkastning går till ideella ändamål i Svensk-Finland.