Massachusetts college av apotek och hälsovetenskap köp kamagra amerikansk osteopatisk styrelse akutmedicin

Jubileumsmingel – Finland 100 år

Lördagen den 14 oktober, klockan 15.00

I samarbete med FRIS

Domkyrkoförsamlingen, Stortorget 1
OBS! Ingång från Trädgårdsgatan

Entré: 100:-/person (Snittar, ett glas vin, kaffe med tårta)

Endast kontant betalning

* Wivan Nygård-Fagerudd, ordförande för Svenska
Folkskolans vänner SFV (www.sfv.fi), gästtalar
* Frida Andersson, finlandssvensk artist, spelar och sjunger
* FRIS presenterar ”Årets finlandssvenska konstnär 2017”

Bindande anmälan senast torsdagen den 5 oktober till:

gunda.ahlstrom@gmail.com

tel/sms: 0708-38 18 57

 

Kari Nars om president Koivisto

Måndagen den 27/11 2017 kl 18.00
Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Kari Nars berättar om sin bok ’Mauno – optimistisk pessimist’ som gavs ut i
somras.

Mauno Koivistos mångåriga arbetskamrat från tiden i Finlands Bank, doktor Kari Nars,
har skrivit denna bok på basen av Mauno Koivistos oförglömliga och slående visdomsord.
Boken kryddas med historier, vitsar och funderingar från deras privata samtal.

Mauno Koivisto, intelligent, humoristisk och folknära, var under 1982-1994
Finlands president. Redan som tonåring krigade han på Karelska näset och
senare i Törnis ryktbara jägarkompani. Han uppskattades av finländarna
över partigränserna. Folket sympatiserade med denne optimistiske
pessimist som visste att man inte skulle äta mer än man förtjänar. Då
andra politiker lovade guld och gröna skogar var Koivistos råd att dra åt
svångremmen. En landsfader, vars tankar snabbt blev bevingade.
Kari Nars, född i Jakobstad, är doktor i ekonomi, licentiat och författare
av statsvetenskap. Han var ordförande för Europarådets utvecklingsbank
i Washington, London och Paris under 1994-2002. Han har även skrivit
ett antal informationsarbeten som borgmästarnas turné (2002), om
pengar och lycka (2006) hur miljoner blir lurade.

 

_ _ _ _

 

Klubbkvällar våren 2017

Nu fortsätter vi med föredrag vid några måndagskvällar. Portarna går upp redan klockan 17.00 så att vi kan träffas för lite mingel. Efter föredragen (18:00) och den efterföljande frågestunden dukar vi i vanlig ordning upp en buffé till självkostnadspris (50:-) och avnjuter den i trevlig samvaro. Platsen är alltid Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan, Stockholm.

 

Måndagen den 23/1 2017 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Gunvor Kronman berättar om Hanaholmen –

Kulturcentrum för Sverige och Finland

IMG 9631 KRONMAN GUNVOR

Gunvor Kronman är VD för Hanaholmen sedan 2003.  Filosofie magister från Helsingfors Universitet och Eisenhower Fellow.

 

Måndagen den 6/3 2017 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Johan Thorén berättar om sin farfar

Ragnar Thorén ”marinens James Bond”

skildrad i sin bok ”Bortom horisonten”

 

Militärhistoriker brukar kalla Ragnar Thorén för ”marinens egen James Bond”. Han var under flera decennier en av centralfigurerna i den svenska underrättelsetjänsten.  Förutom att han under kriget ”lånades ut” till Finland där han ledde den finländska marina underrättelsetjänsten utvecklade han också både foto- och radiospaningen i Sverige.

Ragnars barnbarn Johan Thorén, förvaltningschef på Strand Kapitalförvaltning AB, har fördjupat sig i mystiken kring sin farfar Ragnar Thorén.  Det hela ledde till en bok och TV-inspelning om den spännande historien i Kunskapskanalen 2013.  

 

Måndagen den 3/4 2017 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

C:\Users\GUN\Pictures\Kristian W.jpg

Kristian Westerholm berättar om

den finländska lantbruksnäringen

 

Alla har vi sedan Krimkrisens början sett mejeriprodukter från finska Valio dyka upp i våra svenska kyldiskar.  Finsk livsmedelsexport har hamnat i skärningspunkten mellan EU, Ryssland och Sverige.

Kristian Westerholm, lantbrukare och kommunalpolitiker i Ingå i södra Finland, vill i kväll förklara för oss den finska lantbruksnäringens försök att ta sig igenom denna svåra balansgång.

 

ÅRSMÖTE måndagen den 15 maj 2017

Plats: Själagårdsgatan 13. Ev. motioner undertecknade med motionärens namn och namnförtydligande skall vara styrelsen tillhanda
senast lördagen den 1 april 2017.

Efter årsmötet kåserar Sofia Häggman, intendent på Medelhavsmuseet, om Hilma Granqvist, som gjorde ett banbrytande kulturantropologiskt fältarbete i Palestina 1925-31.

- – -

Tidigare programkvällar hösten 2016:

 

Måndagen den 26/9 2016 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Grannfolket kommer och berättar om sin verksamhet och ger ett smak-
prov ur sin nya pjäs.

Grannfolket är en amatörteaterförening i Stockholmsområdet med rötter
i det svenska Finland, företrädesvis Österbotten. Föreningen bildades
efter att ha varit en grupp i Svenska Österbottningar i Stockholm och
firar sitt 30-årsjubileum 2017. Föreningen samarbetar också med
professionella skådespelare och regissörer.

 

Måndagen den 17/10 2016 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Margaretha Ehrström föreläser:

”Från bebyggd miljö till kulturarv med fokus på
Finland” (blev inställd i februari p.g.a. sjukdom)

Margaretha inleder med att beskriva omständigheter, intryck mm som
format vår fysiska miljö för att sedan berätta vad kulturarv är. När blir
en byggnad eller en miljö ett kulturarv? Är allt ”gammalt” kulturarv? För
några är det ett kulturarv medan det för andra inte har någon betydelse.

Margaretha är specialsakkunnig på Museiverkets avdelning för
kulturmiljöskydd, arbetar sedan 20 år med Unescos konventioner kring
bevarandet av kulturarvet, världsarvs- och Haagkonventionen, har arbetat
med projekt inom Norden och Östersjöområdet främst med trästäder
och stadsplaneringsfrågor.

 

Måndagen den 14/11 2016 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Monika Fagerholm berättar om sitt
författarskap, om skrivandets lyckorus
och våndor.

Monika Fagerholm är känd för sina kritikerrosade böcker bl a ”Den
amerikanska flickan”, ”Underbara kvinnor vid vatten” och ”Diva”. Förutom
flera utmärkelser under åren är hon i år aktuell som mottagare
av Svenska Akademiens Nordiska pris. Tillsammans med några skribenter
har Monika också under året grundat ett nytt förlag Vilda, som i höst
kommer att ge ut sina första böcker.”

- – -

 

Tidigare programkvällar våren 2016:

 

Måndagen den 25/1 2016 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13

       C:\Users\GUN\Documents\SveFin\Nils-Erik.png

Docent Nils-Erik Forsgård föreläser om sin nya bok

”Dagarnas skum. Anteckningar från ett år i Europa 2014-2015″

Under de senaste två åren har Europa genomlevt tre stora kriser.  Det handlar om kriserna i Ukraina och Grekland och nu senast om flykting-krisen.  I sin nya bok analyserar Nils-Erik utvecklingen och skildrar samtidigt stämningen i Europa genom nedslag på ett 20-tal platser.  Han menar att Europa lider av ett grundläggande problem, som kan formuleras så här: Storbritanniens premiärminister David Cameron vill ha mindre EU, medan Greklands premiärminister Aleksis Tsipras vill ha mera pengar.

Nils- Erik Forsgård, född 1968 i Nykarleby, är chef på den finlands-svenska tankesmedjan Magma, docent i idéhistoria vid Helsingfors universitet, var länge gästprofessor i Berlin, har bl.a. skrivit böcker om Zacharias Topelius och Anders Chydenius.

 

Måndagen den 29/2 2016 kl 18.00  Inställt!

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

                                                        C:\Users\GUN\Documents\SveFin\Margaretha E.png

Stadsplanerare Margareta Ehrström föreläser

”Från bebyggd miljö till kulturarv med fokus på Finland”

(Inställt pga sjukdom; föreläsningen skjuts upp till ett senare tillfälle.)

Margaretha inleder med att beskriva omständigheter, intryck mm som format vår fysiska miljö för att sedan berätta vad kulturarv är. När blir en byggnad eller en miljö ett kulturarv? Är allt ”gammalt” kulturarv? För några är det ett kulturarv medan det för andra inte har någon betydelse.

Margareta är specialsakkunnig på Museiverkets avdelning för kulturmiljö-skydd, jobbar sedan 20 år med Unescos konventioner kring bevarandet av kulturarvet, världsarvs- och Haagkonventionen, har arbetat med projekt inom Norden och Östersjöområdet främst med trästäder och stads-planeringsfrågor.

Måndagen den 11/4 2016 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

                                                                    http://im.mtv.fi/image/88310/landscape16_9/555/313/efa46c757329564b702db08d15818ab3/rw/1528517.jpg

Programledare Bettina Sågbom kåserar om:

 

”Två språk, ett land - att vara finlandssvensk i dagens Finland”

 

Bettina Sågbom växte upp i Hangö, är numera bosatt i Esbo.  Hon arbetar sedan flera år tillbaka på Svenska Yle, och har lett såväl radioprogram  som TV-program, bl.a. svenskspråkiga pratshower.  Programmen har blivit omtyckta och populära inte bara bland finlandssvenskar, utan också bland finnar.  Under våren år 2011 spelades pratshowen Bettina i Stockholm, in i Stockholm.  Då bjöds sverigefinländare och svenskar med anknytning till Finland in som gäster.TV-programmet visades först på den svenskspråkiga TV-kanalen Yle Fem i Finland och sedan på SVT.

ÅRSMÖTE måndagen den 16 maj 2016

Ev. motioner undertecknade med motionärens namn och namnförtydligande skall vara styrelsen tillhanda senast fredagen den 1 april.  Program och sedvanlig buffé efter årsmötet:

Tre författare, tre perspektiv, tre berättelser om inbördeskriget 1918

Med sina morföräldrars brev som grund skildrar Christina Falck vita och röda bosatta på samma
gård i romanen ’Vi eller de – Finland 1918’. Parallellt med morföräldrarnas kärlek i skuggan av
kriget utvecklas en brännbar relation mellan mormor Astrids unga fostersyster Anneli och den röda
torparsonen Hugo. Presentationen varvar utdrag ur brev och fotoalbum med fakta om kriget.

I Emelie Enckells biografi om sin far, ’Olof Enckells liv i centrum av en kulturepok’ framträder de
djupa spår inbördeskriget lämnade hos individen, de karaktärsdanande följderna och möjligheten
att utvecklas genom motgångar och kriser. Hat föder hat … eller brobyggare? Om nödvändigheten
att skriva autofiktivt.

Anna Lindholm skildrar i ’Projekt Ines’ inbördeskriget med ett nytt berättargrepp i en ny genre -
kreativ facklitteratur. Utifrån fem livslevande kvinnors brev, dagböcker mm från 1918 får läsaren se
kriget ur fem olika synvinklar. Anna har själv en central roll i boken och vill inspirera andra att på
samma sätt dyka ner i vår historia och möta den mer aktivt än vad hon själv fick göra i skolbänken.

Tillsammans ger författarna en mångfacetterad bild av händelserna 1917-1918 och för in dimensioner som
inte behandlats tidigare. De vill också väcka en diskussion om vilka likheter som finns med vår
samtid, t ex nu pågående inbördeskrig, dagens alltmer polariserade samhällen och kvinnornas ställning.

 

- – - -

 

Tidigare programkvällar hösten 2015:

 

Måndagen den 21/9 2015 kl 18.00

 Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Timo Virtanen föreläser:

”Vid källorna av Jean Sibelius verk”

Vi kommer att få höra Timo berätta om den kritiska utgåvan av Jean Sibelius´ samlade verk och få en översikt över hans liv, musik och nutida källforskning kring hans produktion.

Timo Virtanen arbetar sedan 2006 som huvudredaktör av Jean Sibelius´ samlade verk vid Nationalbiblioteket i Helsingfors. Han har specialiserat sig på forskning kring skisser och andra notmanuskript sedan 1990-talet och doktorerade vid Sibelius-Akademin 2005 (huvudämne musikteori, dissertationen handlade om Sibelius tredje symfoni).

Måndagen den 19/10 2015 kl 18.00   

  Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Juha Ruusuvuori kåserar:

”Vad är skillnaden mellan en finne och en finlandssvensk?”
Juha Ruusuvuori är fri författare, född 1957 i Uleåborg. Efter att ha bott många år i Tammerfors flyttade han 1993 till Dalsbruk, som ligger på Kimitoön i Åbo skärgård, och är bekant med båda inhemska kulturerna.  Sina romaner skriver han fortfarande på finska och bl.a. kolumner i Vasabladet på svenska och sitter med i styrelsen för Svenska Kultur-fonden. Han har gett ut ett par böcker om Svenskfinland, den senaste är översatt till svenska och heter ”Upptäcktsresande bland kustsvenskar”, en humoristisk resebok om Svenska Österbotten och dess folk.

Måndagen den 16/11 2015 kl 18.00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Otto von Frenckell föreläser om

finsk skogsindustri

Otto von Frenckell är en av Finlands största privata skogsägare och därmed insatt och delaktig i den för landet kanske viktigaste export-industrin. De stora och avgörande beslut som denna står inför har en direkt påverkan på välståndet i landet. Det handlar om ägarstrukturer och generationsskiften, om virkesförsörjning, förädlingsanläggningar och hållbart utnyttjande och om nya tänkbara produkter ur skogsmassa.

Otto bebor Fagerviks Gård i Ingå kommun och har gjort sig känd även för sitt framgångsrika arbete som byggnadsvårdare. På vår begäran kommer han också att berätta för oss om detta.

- – -

Tidigare programkvällar våren 2015:

Måndagen den 26/1 2015 kl 18.00

Stina Bäckström kåserar:

”Jag tar skurun till Tölikan’” dvs spårvagnen till Tölö

Stina Bäckström minns hur man talade Hesa-slang (=Helsingfors-slang) förr i tiden och väcker till livs en svunnen värld med birsbilar (=taxi), istvoschikar (=hästdroskor) och klädköp på Narinken (=klädbodar vid Kampen). Publiken får gärna medverka med egna minnen, som kan omfatta slang och dialekter i hela Svensk-Finland.

Stina Bäckström är finlandssvensk redaktör och sedan 2006 bosatt i Stockholm efter att i 35 år tjänstgjort på Finlands rundradio, sedermera YLE.  Hon är fil.mag. med nordiska språk som huvudämne och har alltså sysslat med dialekter under studietiden.

Måndagen den 2/3 2015 kl 18.00  

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Henrik Meinander  föreläser om 1900-talets finlandssvenskhet: föreställd gemenskap och medveten strategi

Henrik Meinander berättar i sin nya bok om 1900-talets finlandssvenskhet som utkommer på Svenska litteratursällskapets förlag hösten 2015.  Enligt honom kan språkgruppens kollektiva identitet betecknas både som en föreställd gemenskap och en medveten överlevnadsstrategi.

Henrik Meinander är född i Helsingfors, finländsk historiker och fil.dr.  Sedan 2002 innehavare av den svenskspråkiga professuren i historia och prefekt för den historiska institutionen vid Helsingfors Universitet samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.   2001-02 direktör för Finlandsinstitutet i Stockholm.  2007 erhöll han Svenska Akademiens Finlandspris.

 Måndagen den 20/4 2015 kl 18 00

Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla Stan

Släktforskaren Marianne Jonasson berättar om hur man skall gå tillväga för att hitta sin släkt i Finland

 

ÅRSMÖTE måndagen den 11 maj 2015

kl 18 00

Ev. motioner undertecknade med motionärens namn och namnförtydligande skall vara styrelsen tillhanda senast onsdagen den 1 april.Program och sedvanlig buffé efter årsmötet.

Ca 18:30: Pertti  Hänninen: ”Operation Stella Polaris’ signalspanare på flykt”

I september 1944 transporterades på fyra fartyg hemligt underrättelsematerial samt ca 750 underrättelsemän och familjemedlemmar (varav 80 barn) till härnösand och Gävle. Hänninen är född 1944 i Keruu och har sedan 2004 forskat i finsk och svensk underrättelsetjänst.

- – -

 

Tidigare programkvällar hösten 2014:

Först började vi på Riddarholmen  med Wrangelska palatset:

Måndag den 29/9 3014 kl 18:00

Samling utanför Wrangelska palatsets entré på Riddarholmen, Birger Jarls torg 16
.
Förre hovrättsrådet och föreningens revisor Sture Holmbergh visar oss runt i palatset under ca 2 tim. Efteråt inmundigar vi något på ett närliggande ställe. Wrangelska palatset är sedan 1756 säte för Svea hovrätt. Delar av byggnaden som Södra Rundtornet härstammar från Gustav Vasas tid på 1530-talet. I detta rum underrättades änkedrottningen Hedvig Eleonora av Stenbocks kuriren år 1710 att greve Magnus Stenbock med sina trupper hade besegrat danskarna i slaget vid Hälsingborg. Efter slottet Tre Kronors brand 1697 rustades Wrangelska palatset upp till residens för kungafamiljen. Karl XII bodde här innan han gick ut i kriget år 1700 och Gustav III föddes här. Ända fram till 1754 förblev palatset Kungshuset som det kallades under denna period. Det var också här som Gustav III:s mördare Jacob Johan Ankarström dömdes till döden 1792.
.

Måndagen den 27/10 2014 kl 18.00 Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla StanFörfattaren Ulla-Lena Lundberg föreläser: ”Prästen och postföraren. Två tankevärldar möts i romanen Is”.I sin roman för Ulla-Lena läsaren till det landskap hon känner väl, den åländska ögruppen Kökar som här kallas Örarna. Det livliga lilla sam- fundets människor och struktur beskrivs, liksom den kompromisslösa skärgårdsnaturen.Född 1947 på Kökar i Ålands skärgård, länge bosatt i Borgå, nyligen inflyttad till Mariehamn. Gett ut över 20 böcker sedan debuten 1962, främst romaner & faktaböcker, de flesta även utgivna i Sverige. Mest kända är hennes sjötrilogi (Leo, Stora världen och Allt man kan önska sig), Marsipansoldaten och Is, vilken belönades med Finlandiapriset 2012. Om hällkonst (grottmålningar och hällristningar) har hon skrivit fiktivt i romanen Regn, som fick Runebergspriset 1998. Magister vid Åbo Akademi med etnologi och religionsantropologi som huvudämnen.Måndagen den 17/11 2014 kl 18.00Plats: Själagårdsgatan 13 i Gamla StanAnna Jungner-Nordgren berättar om Folktinget i Finland, där hon arbetar som informatörFolktinget är ett samarbetsorgan för den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Deras uppdrag är att bevaka och främja den svenskspråkiga befolkningens rättigheter och intressen samt arbeta för att stödja och stärka det svenska språkets ställning och kulturen på svenska.Folktinget grundades år 1919 för att trygga svenskhetens framtid i Finland. Under årens lopp har verksamheten utvecklats och breddats, bl.a. har man genomfört flera stora evenemang och kampanjer för att öka det finska Finlands förståelse för tvåspråkighet.ÅRSMÖTET -14hölls måndagen den 12 maj 2014. Gunda Ahlström valdes till ny ordförande efter Rune Engman.Mötet avslutades med att Olof Ruin höll föredrag om sin far Hans på ett mycket personligt och medryckande sätt.RESOR

En grupp på 14 medlemmar i FNYS och vår förening har sett fram emot att resa till Helsingfors och se ’Mamma Mia’ på SvenskaTeatern den 11 oktober. I dagsläget (sept) är det osäkert hur det blir, Tallink Silja har nämligen hyrt ut färjan den helgen till att vara en Rockbåtresa!

- – -

 

Tidigare evenemang våren 2014:

 

 Årsmöte måndagen den 12 maj,  kl 18:00

Program: Årmötesförhandlingar med efterföljande föredrag av Olof Ruin

olofruin14maj

Olof Ruin, medlem sedan många år i föreningen, talar om:

’’Hans Ruin – Porträtt av en finlandssvensk kulturpersonlighet’’

Ämnet anknyter till en bok om hans far som kom ut för några år sedan.  Fadern var fram till sina dryga femtio år tämligen central i finlandssvenskt liv och får väl också, efter det att han knöts till Lunds universitet, sägas ha haft en framträdande position i Sveriges kulturliv.

Olof är född 1927, avlade studentexamen vid Svenska Normallyceum i Helsingfors, disputerade i Lund och har varit professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet samt utgett ett tiotal böcker av vilka den sista är Maktens former. Tretton essäer om politik från 2012. Han har verkat som ordförande för råd och institutioner inom forskarvärlden, för olika statliga utredningar samt deltagit i offentlig samhällsdebatt. Hans forskning har i huvudsak varit inriktad på svensk politik.

- – -

Tidigare programkvällar våren 2014:

 

Måndag 27/1 Olav S Melin: ”Motvind för det svenska i Finland”

Melin14jan

Motsättningarna mellan språkgrupperna i Finland har skärpts under de senaste åren. Riksdagen behandlade under senhösten 2013 frågan om den obligatoriska skolsvenskan ska slopas efter att 50 000 personer inlämnat ett medborgarinitiativ i saken. Krav ställs också på att ämbetsmän inom stat och kommun inte längre ska behöva ge service på svenska. Tankesmedjan Magma presenterade i november 2013 en opinionsmätning om finländarnas inställning till det svenska språket som opinionsinstitutet Taloustutkimus utfört. Dessa och andra aktuella frågor kommenterar Olav, till vardags ansvarig för samhälls- och medierelationer vid tankesmedjan Magma.

Olav S Melin är född 1950 i Österbotten. Tidigare chefredaktör för den finlands-
svenska Kyrkpressen, Kyrkans Tidning i Sverige och finska Kotimaa.

 Måndag 10/3 Boel Westin: ’’Tove Jansson och trollet som kom ut i kylan”

Westin14jan

Boel Westin har etablerat sig som expert på Tove Janssons (1914-2001) författar- och konstnärskap och gett ut två stora böcker om Jansson. Den första uppsatsen ”Könsroller hos mumintrollen ” lades fram 1974. Hon disputerade 1988 på avhandlingen ”Familjen i dalen: Tove Janssons Muminvärld” och är sedan 1998 professor i litteraturvetenskap, särskilt barn- och ungdomslitteratur, vid Stockholms Universitet. Hennes biografi ”Tove Jansson. Ord, bild, liv (2007) ” har översatts till flera språk och utkommer 2014 på engelska och japanska.

Måndag 7/4 Ulrika Wolf-Knuts: ”En folklorist ser på finlandssvenskarna”

Hur man från 1800-talet i Finland byggde upp institutioner för att bevara och utveckla det svenska språket.

Wolf-Knuts14jan

Ulrika Wolf-Knuts är numera pensionerad som professor i folkloristik vid Åbo Akademi. Hennes specialområden är den finlandssvenska folkloren och identiteten, och särskilt folktro och folklig religiositet. Hon har bl.a. skrivit om djävulen och folktroväsen och om finlandssvenska emigranter. Universitetsadministration har också utgjort en betydande beståndsdel i hennes karriär.

Hjärtligt Välkomna!

NYHET:
Medlemmarna i föreningen inbjudes att resa till Helsingfors för att se världssuccén ’Mamma Mia’ på Svenska Teatern lördagen den 11 oktober 2014. Anmälan Gun Bråkenhielm, 070-751 09 62. En grov kopia på inbjudan här.

- – -

Tidigare evenemang hösten 2013:

Måndagen den 23/9 Lasse Zilliacus: ”Ordmusik”

Lasse Zilliacus

Född i Stockholm 1941, finländare till börden. Anställd vid Operan i Stockholm 1969, översättare och pianist. De senaste 16 åren främst knuten till Operans dramaturgiat. Vid sidan av sin anställning har Lasse konserterat flitigt som pianist och sångarackompanjatör både i Sverige och utomlands samt undervisat på Statens Operahögskola. Har gjort ett 70-tal operaöversättningar, för vilka han tilldelades Alf Henriksonpriset 2011. Han svarar också för egna operalibretton som spelats i Sverige och har översatt annan litteratur, bl.a. två lyriska verk av M J Lermontov.

Måndagen den 14/10 Kjell Westö: ”Historien upprepar sig inte, men den rimmar”

Kjell Westö

Finlandssvensk romanförfattare och novellist, född 1961, debuterade 1986. Han är kanske mest känd för en serie episka romaner om Helsingfors och Finlands 1900-tal där de individuella livsödena står i fokus men samhällsutvecklingen och världspolitiken bildar fond. Hans nya roman ”Hägring 38″ har drag av thriller och film noir, och utspelar sig mellan mars och nov 1938 i ett Europa som står på tröskeln till ett nytt storkrig samtidigt som såren från det förra fortfarande är öppna hos många. Att säga att historien upprepar sig är en kliché. Däremot hade Mark Twain rätt när han sade att den ofta rimmar.

Måndagen den 18/11 Pian Owens: ”Våra finsk/svenska jultraditioner”

Mary-Ann (Pian) Owens

Är det någon skillnad på svenskt och finskt julfirande? Ser man inflytande från Sverige i finska jultraditioner? – Owens har studerat konsthistoria inklusive arkeologi och folkkultur på Helsingfors Universitet. Jobbade några år på Stads-muséet och 7 år på Folkkultursarkivet. Reste till USA och tog en MA i antropologi på University of Massachusetts. Träffade sin walesiske man och bosatte sig i England. Kom för 10 år sedan till Stockholm och arbetade på Byggnadsvårdsföreningen i Stockholm i 6 år. Har sysslat med översättningar till och från engelska. Är ordförande för föreningen Finlandssvenska Nylandsgillet i Stockholm.

 

 

 

- – - – - – -

Tidigare evenemang 2013:

 Måndagen den 20/5 Årsmöte med efterföljande program

Thomas Roth föreläser om:

”Aspekter på kriget 1808 – 1809 och tankar om det parallella Sverige”

Thomas är historiker, 1:e intendent vid Armémuseum och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Han har författat fyra böcker och en mängd artiklar om bl. a. Napoleoneran, 1800-talets byggnadshistoria, Norden under andra världskriget och unionskrisen 1905.

- – -